Put away

Put away

 1.    Put away หมายถึง เก็บวางอย่างดี, เก็บขึ้น, เก็บกักสำรองไว้รับประทานหรือดื่ม

2.    ตามด้วยคำนามที่เป็นคนหรือสิ่งของ

ตัวอย่าง

 

  1. Jack is very untidy and never puts his things away.

แจ็คเป็นคนไม่มีระเบียบอย่างมากเขาไม่เคยเก็บข้าวของให้เป็นระเบียบเลย

2. The browns has put away some money in the bank for their old age.

ครอบครัวบราวน์ได้เก็บสะสมเงินบางส่วนไว้ในธนาคารสำหรับใช้สอยในยามชรา

3. He put away a big supper and three cups of coffee.

เขารับประทานอาหารมื้อใหญ่ทีเดียว และยังดื่มกาแฟอีก 3 ถ้วย

ข้อควรระวัง

  1. มีความหมายใกล้เคียงกับ put in the right place (เก็บวางอย่างดี), save (เก็บสะสม), eat or drink (รับประทานหรือดื่ม)

2. Put away ยังหมายถึง ‘ส่งตัวเข้ารักษาในสถานพยาบาลโรคจิต’

ตัวอย่าง :

He had to put his wife away when she became mentally ill.

ภรรยาของเขามีอาการป่วยทางจิต เขาจึงต้องส่งตัวหล่อนเข้ารักษาตัว (ในสถานพยาบาล

โรคจิต)

ที่มา : Phrasal Verbs กลุ่มคำกริยาภาษาอังกฤษใช้บ่อย,อภิรักษ์ เชิดชูวงศ์วาณิชย์. 2536

Advertisements

หลักการเติม –ing ท้ายคำกริยา

มาทบทวนหลักการเติม –ing ท้ายคำกริยากันนะค่ะ

หลักการเติม  – ing ที่ท้ายคำกริยา  มีหลักการสำคัญๆดังนี้

1. กริยาทั่วไปเติม –ing ได้เลย

                   เช่น     dry – drying

                    look – looking

                   listen – listening

                   walk – walking

                   drink – drinking

 2.  กริยาที่มีสระเสียงสั้นตัวเดียว  ตัวสะกดตัวเดียว ให้เพิ่มตัวสะกดอีกหนึ่งตัว แล้วเติม -ing

                   run – running

                   swim – swimming

                   stop – stopping

 3. กริยาที่ลงท้ายด้วย e ให้ตัด e ทิ้ง แล้วเติม -ing

                  ride – riding

                  drive – driving

                  take – taking

                  write – writing

               ยกเว้นลงท้ายด้วย ee ห้ามตัด เช่น see – seeing

 

4. กริยาที่ลงท้ายด้วย ie ให้เปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing

                  die –  dying

                  lie –  lying

 

           ยกตัวอย่างมาให้ดูแค่บางส่วน ลองหาแบบฝึกมาทบทวนดูกันนะค่ะ

ถ้าอยากเก่งภาษาอังกฤษ ลองใช้เทคนิคนี้ดูกันนะ  จดและจำ นำไปใช้ … (: 

Past Continuous Tense

Past Continuous Tense

Past Simple Tense

<div style=”margin-bottom:5px”> <strong> <a href=”http://www.slideshare.net/iguerendiain/pasttense-whatdidyoudoyesterday100301102729phpapp02&#8243; title=”PAST SIMPLE POWER POINT” target=”_blank”>PAST SIMPLE POWER POINT</a> </strong> from <strong><a href=”http://www.slideshare.net/iguerendiain&#8221; target=”_blank”>iguerendiain</a></strong> </div>

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆ จาก facebook

เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษง่ายๆจาก Facebook
(โดย ….ครูเอ็มไพร วิเศษพงษ์)
มาลองปรับเปลี่ยนเมนู facebook ให้เป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ ลองดูนะไม่ยากเลย

ขั้นแรก เลือก เปลี่ยน ภาษา จากภาษาไทยไปเป็นภาษาอังกฤษ (English)

คราวนี้ก็มาดูกันว่ามีคำศัพท์อะไรบ้าง

home – บ้าน,ที่พัก ความหมายใน fb ก็คือ หน้าแรก หรือหน้าบ้าน นั่นเอง
find friends – ค้นหาเพื่อน
friend requests – คำร้องขอเป็นเพื่อน
messages – ข้อความ

send a new messages – ส่งข้อความใหม่
notifications – การแจ้งเตือน
update status – อัพเดตสถานะ
add photo / VDO – เพิ่มรูปภาพ / วีดีโอ
post – แจ้ง , ประกาศ
like – ชอบ, ถูกใจ
comment – แสดงความคิดเห็น, ข้อคิดเห็น
chat – สนทนา ,แชท
option – ตัวเลือก, ทางเลือก
more friend – เพื่อนคนอื่นๆ
favorite – รายการโปรด,ชื่นชอบ,โปรดปราน
group – กลุ่ม
page – เพจ, หน้าหนังสือ

ไว้ติดตามตอนที่ 2 เร็วๆนี้นะค่ะ

Student Profile

ให้นักเรียนกรอกข้อมูลส่วนตัว ตามลิงค์ด้านล่าง

คลิก>>> Student Profile

แบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนของครูเอ็มไพร วิเศษพงษ์

ให้นักเรียนประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียนการสอนของครูเอ็มไพร วิเศษพงษ์

คลิก >>> แบบสอบถามความพึงพอใจ

Past Simple Tense

ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง Past Simple Test จำนวน 5 ข้อ

คลิก >>>Past Simple Tense

Homonym list

ประดิษฐ์กระทง