ความภาคภูมิใจ

นางเอ็มไพร วิเศษพงษ์

คณะทำงาน  เพื่อ  การประเมินเพื่อรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3

โรงเรียนห้วยจริงวิทยาผ่านการรับรองต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3( โรงเรียนดีประจำอำเภอ)

วันที่ 11 เดือนสิงหาคม 2554  โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

คณะทำงาน เพื่อ  การประเมินภายนอกรอบสาม (สมศ.) ผ่านทุกตัวบ่งชี้

วันที่ 2-4 เดือนกรกฎาคม 2555  โรงเรียนห้วยจริงวิทยา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: